s Himmelfahrts-Oratorium – Collegium Vocale Gent

Collegium Vocale Gent

Artistiek directeur
PHILIPPE HERREWEGHE

13/05/2008 — 18:00
Concertgebouw | Brugge | BE
tickets

Himmelfahrts-Oratorium

%{font-size: 10pt; font-family: Verdana}Binnen deDuitse barokmuziek nemen de passies van _Johann Sebastian Bach_ (1685-1750)een meer danprominente plaats in. Veel minder bekend is de muziek diede cantorschreef voor het feest van Pasen zelf, en de belangrijkste feestdagen erna. Voor de Pinksterdagen schreef Bach verschillende cantates, waaronder het prachtige BWV 68 ‘Also hat Gott die Welt geliebt’, een tekst die eerder ook Heinrich Schtz had genspireerd. Christus’ triomf over de dood (Pasen)en zijn tenhemelopneming (Hemelvaart)worden beiden bedacht met eenklein oratorium. De dimensies vandeze’oratoria’ zijn niet groter dan die van een uitgebreide cantate. Bach grijpt hiervoor in beidewerken ten dele of volledigterug naar de muziek van eerder gecomponeerdewereldlijke cantates. Zowas hetOster-Oratoriumoorspronkelijk een verjaardagscantate uit 1725 ter ere van hertog Christian van Saxen-Weissenfels. Bachs beheersing van deze parodietechniek weet de feestelijke sfeer, onderstreept door de opvallende aanwezigheid van pauken en trompetten, op meesterlijke wijze te vertalen naarde nieuwe religieuze context.%