s Aus der Tiefen – Collegium Vocale Gent

Collegium Vocale Gent

Artistiek directeur
PHILIPPE HERREWEGHE

04/11/2008 — 19:00
tickets

Aus der Tiefen

%Lang voor Bach in 1723 cantor werd in Leipzig droomde hij er al van om muziek te schrijven voor elke zondag van het kerkelijk jaar. Als jonge man verdiepte hij zich in de muziek van de oude Duitse meesters zoals Heinrich Schütz en, via Dietrich Buxtehude, ook in de Noord-Duitse cantatetraditie. Een geniaal voorbeeld hiervan is de cantate Aus der Tiefen, waarschijnlijk geschreven als herdenkingsdienst na de grote brand die Mühlhausen in het voorjaar van  1707 had getroffen.% %Vanaf 1714 kreeg  Bachs plan voor het eerst ook concreet gestalte: als concertmeester van Wilhelm Ernst von Saksen-Weimar en onder impuls van de poëzie van Salomo Frank componeerde hij met enige regelmaat een dertigtal cantates voor de Himmelsburg, de privékapel van de hertog. Sommige van deze meesterwerken zoals ook de cantates BWV 21 ‘Ich hatte viel Bekümmernis’ en BWV 12 ‘Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen’ liet Bach niet verloren gaan, maar beleefden vanaf 1723 een tweede opvoering tijdens de eerste volwaardige cantate-jaargang in Leipzig. De fascinerende verhouding tussen de klagende mens en zijn ultieme verlossing loopt als een rode draad doorheen deze werken: alleen vanuit diepe ellende is hemels geluk bereikbaar.%